Welkom op de website van Charity Stichting Rob Beers

De Charity Stichting Rob Beers heeft tot doel het verlenen van geldelijke steun aan personen of instellingen die een algemeen belang beogen op het gebied van cultuur, natuur, geneeskunde en maatschappelijke doelen.

De Stichting heeft een fiscale rangschikking als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Tevens is de Stichting lid van de FIN (Vereniging van Fondsen in Nederland).

Benificiënten

Procedure voor het opvragen van een aanvraagformulier

Om in aanmerking te komen voor een aanvraagformulier van Charity Stichting Rob Beers, dient u te voldoen aan onderstaande punten:

 • De aanvraag valt binnen de doelstelling van de Stichting en richt zich op Natuur, Cultuur, Geneeskunde of Maatschappij;
 • De organisatie beschikt over een ANBI status;
 • Er is een duidelijke projectomschrijving opgesteld (max 1 A4);
 • De aanvraag maakt duidelijk welk bedrag nodig is en wat de totale projectbegroting is;
 • De organisatie verkeert in een gezonde financiële situatie;
 • Projecten die plaatsvinden binnen de regio Haaglanden hebben de voorkeur;
 • Aanvragen buiten Nederland kunnen op aanbeveling van een bestuurslid in behandeling genomen worden door het secretariaat.

Fondsinformatie


Naam van de instelling zoals in de statuten vermeld:

Charity Stichting Rob Beers

Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaalnummer 820581938

Postadres van de instelling Postbus 109, 2630 AC Nootdorp

Beschrijving van de doelstelling van de ANBI Ondersteuning aan instellingen en personen op het gebied van cultuur, natuur, geneeskunde en maatschappelijke doelen

 

De hoofdlijnen van ons beleidsplan

 • Het werk van de Stichting: Verstrekken van donaties aan met name Nederlandse instellingen die een ANBI status hebben, maar ook instellingen die in Nederland zijn gevestigd en in het buitenland ondersteuning geven.
 • De manier waarop de instelling geld werft De Stichting is een vermogensfonds en werft geen financiële middelen.
 • Beheer van het vermogen van de instelling Het advies m.b.t. het vermogen en de administratie zijn uitbesteed aan Capital Support B.V.
 • De besteding van het vermogen van de instelling Zowel de opbrengst als een per jaar te bepalen deel van het kapitaal wordt besteed aan de bovengenoemde doelen.

Samenstelling en functies van het bestuur

Voorzitter: De heer R.J.E.A. Beers Penningmeester: Mevrouw J. Wanders Secretaris: De heer M.H. Kouwenhoven Bestuurslid: Mevrouw H.J. Den Dulk Beloningsbeleid Vier maal per jaar komt het bestuur bijeen. Voor de voorbereiding en het bijwonen van de vergaderingen ontvangen de bestuursleden een niet bovenmatige vacatievergoeding. Overige werkzaamheden worden vrijwillig uitgevoerd. Gemaakte onkosten, kosten die de bestuursleden redelijkerwijs hebben door hun functie bij de instelling, worden vergoed. De Charity Stichting Rob Beers heeft geen personeel in dienst. Alle uitvoerende werkzaamheden zijn uitbesteed aan Capital Support B.V.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten in 2019

Charity Stichting Rob Beers heeft de volgende bedragen vertrekt aan de doelstellingen:

Cultuur

€ 15.000,-

Geneeskunde

€ 3.500,-

Natuur

€ 0,-

Maatschappelijk

€ 59.525,-

Totaal

€ 78.025,-


Budget 2019

€ 125.000,-

Toegezegde donaties

€ 102.869,-

Inkomsten

Bank- en effecteninkomsten € 0,- Giften € 0,-

Uitgaven


Bestuurskosten

€ 3.452,-

Bankkosten

€ 193,-

Kantoor/portikosten

€ 553,-

Secretariaatkosten

€ 14.774,-

Contributie en bijdrage

€ 400,-

ICT kosten

€ 429,-

Verzekering

€ 272,-

Administratiekosten

€ 1.750,-

Advieskosten

€ 0,-

Contact
Heeft u vragen? Wij staan u graag te woord. Per email: info@charitystichtingrobbeers.com Bezoekadres: Charity Stichting Rob Beers Churchillplein 5-e, 2517 JW Den Haag Postadres: Charity Stichting Rob Beers Postbus 109, 2630 AC Nootdorp Telefonisch tijdens kantooruren: 088-1301520