Welkom op de website van Charity Stichting Rob Beers

De Charity Stichting Rob Beers heeft tot doel het verlenen van geldelijke steun aan personen of instellingen die een algemeen belang beogen op het gebied van cultuur, natuur, geneeskunde en maatschappelijke doelen.

De stichting heeft een fiscale rangschikking als ANBI. (Algemeen Nut Beogende Instelling). Tevens is de stichting lid van de FIN (Vereniging van Fonden in Nederland). De stichting is een familiestichting die openstaat voor toekomstige uitbreiding van haar activiteiten door middel van samenvoeging van middelen en ideeën van personen of families die een zelfde ‘samenlevingscohesie’ nastreven.

Benificiënten

Procedure voor het opvragen van een aanvraagformulier

Om te bepalen of u in aanmerking komt voor een aanvraag formulier bij Charity Stichting Rob Beers ontvangen wij graag een reactie op onderstaande punten:

 • Valt uw aanvraag binnen de doelstelling van de stichting namelijk op het gebied van Natuur, Cultuur, Geneeskunde of Maatschappelijke ontwikkeling;
 • U wel of niet beschikt over een ANBI status;
 • Er een duidelijke projectomschrijving mee is gezonden (max 1 A4);
 • Het bedrag dat u wilt aanvragen en wat de totale projectbegroting is;
 • Is er bij de aanvrager sprake van een gezonde financiële situatie;
 • Vindt het project plaats binnen de regio Haaglanden. Aanvragen die binnen de regio Haaglanden worden uitgevoerd hebben de voorkeur binnen het beschikbaar gestelde budget;
 • Aanvragen buiten Nederland kunnen op aanbeveling van een bestuurslid in behandeling genomen worden door het secretariaat.

Fondsinformatie

Naam van de instelling zoals in de statuten vermeld:

Charity Stichting Rob Beers

Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaalnummer
820581938

Postadres van de instelling
Postbus 109, 2630 AC Nootdorp

Beschrijving van de doelstelling van de ANBI
Ondersteuning aan instellingen en personen op het gebied van cultuur, natuur, geneeskunde en maatschappelijke doelen

De hoofdlijnen van ons beleidsplan

 • Het werk dat onze instelling doet:
  Verstrekken van donaties aan met name Nederlandse instellingen die een ANBI status hebben, maar ook instellingen die in Nederland zijn gevestigd en in het buitenland ondersteuning geven.
 • De manier waarop de instelling geld werft
  De stichting is een z.g vermogensfonds en werft geen financiële middelen.
 • Beheer van het vermogen van de instelling
  Het advies m.b.t. het vermogen en de administratie zijn uitbesteed aan Family Wealth Care B.V.
 • De besteding van het vermogen van de instelling
  Zowel de opbrengst als een per jaar te bepalen deel van het kapitaal worden besteed aan de bovengenoemde doelen.

Samenstelling en functie van het bestuur

Voorzitter: De heer R.J Beers
Penningmeester: Mevrouw M. Wanders
Secretaris: De heer M.H. Kouwenhoven
Bestuurslid: Mevrouw J. Den Dulk

Beloningsbeleid
Vier maal per jaar komt het bestuur bijeen. Voor de voorbereiding en het bijwonen van de vergaderingen ontvangen de bestuursleden een niet bovenmatige vacatievergoeding. Overige werkzaamheden worden vrijwillig uitgevoerd. Gemaakte onkosten, kosten die de bestuursleden redelijkerwijs hebben door hun functie bij de instelling, worden vergoed. De Charity Stichting Rob Beers heeft geen personeel in dienst. Alle uitvoerende werkzaamheden zijn uitbesteed aan Family Wealth Care B&E B.V.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten in 2017

Charity Stichting Rob Beers heeft de volgende bedragen vertrekt aan de doelstellingen:

Cultuur

€ 14.000,-

Medisch

€ 0,-

Natuur

€ 0,-

Maatschappelijk

€ 137.300,36

Totaal

€ 151.300,36

Budget 2017

€ 150.000,-

Toegezegde donaties

€ 151.300,36

Inkomsten

Bank- en effecteninkomsten € 28.294,-

Uitgaven

Uitvoeringskosten

€ 15.427,-

Bestuurskosten

€ 4.570,-

Contact
Heeft u vragen? Wij staan u graag te woord.

Per email:
info@charitystichtingrobbeers.com

Bezoekadres:
Charity Stichting Rob Beers
Churchillplein 5-e,
2517 JW Den Haag

Postadres:
Charity Stichting Rob Beers
Postbus 109,
2630 AC Nootdorp

Telefonisch tijdens kantooruren:
088-1301520